Dan Katz

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut samt handledare
Katz KBT Konsult

Dan Katz, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har varit ansvarig för behandlingen av tandvårdsrädda patienter i Skaraborgs län. Han är en av Sveriges mest kända KBT-psykologer med utbildningsuppdrag för bland annat Karolinska Institutet och är regelbundet anlitad som expert i massmedia. Han är också författare till den populär psykologiska boken “Ödlan i Huvudet”, som översatts till flera språk, bland annat tyska, ryska och kinesiska.Dan är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
Program

13:55
Så bemöta och behandla patienter med tandvårdsrädsla
  • Vad är den bakomliggande orsaken till att vissa blir tandvårdsrädda och vad får detta för konsekvenser för patienten?
  • Vilka utmaningar kan tandvårdspersonalen ställas inför vid mötet med en rädd patient?
  • Hur bemöta och hantera patienter med tandläkarskräck?
  • Övriga värdefulla tips i behandling av tandvårdsrädsla