Dan Nordell

Dan Nordell Strateg AI och digitalisering
Skatteverket

Dan Nordell är AI- och digitaliseringsstrateg på Skatteverket. Dan har en lång bakgrund inom olika verksamhetsområden i offentlig verksamhet samt kommersiella sektorn. Han jobbar nu centralt i Skatteverkets- och offentlig verksamhets resa mot att även framöver klara av att leverera den välfärd vi vill skall finnas i Sverige. Han är också medförfattare till den regeringsbeställda rapporten ”Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens” som publicerades i januari i år.Dan är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

15:15
Hur leda och organisera verksamheten för att systematiskt driva framgångsrik AI-transformation
  • Betydelsen av att förstå varför verksamheten finns och utgå från ett medborgarfokus för en lyckad AI-transformation
  • Hur du som ledare driver innovation och digital transformation i organisationen för framgångsrik förändring och resultat
  • Så skapa de rätta förutsättningarna för förändrade arbetssätt inom verksamheten och bygga förståelse för de möjligheter och utmaningar med AI som krävs
  • Vikten av att fastställa på vilket sätt AI ytterligare bidrar i verksamhetsutvecklingen och dess nyttorealisering
  • Framgångsfaktorer och fallgropar i utvecklingsarbetet samt konkreta AI lösningar våra ansträngningar har resulterat i