Dani Backteg

Presschef
Preem

Preem har under det gångna året varit mycket i rampljuset, där frågan om en eventuell utbyggnad i Lysekil länge var en av de hetaste politiska frågorna. Parallellt med den politiska diskussionen startade flera större kampanjer riktade mot drivmedelsföretaget. Och i samband med det startade flera redaktioner ambitiösa grävreportage kring bolaget. Dani Backteg har lång erfarenhet av PR och kommunikation, både som konsult och pressansvarig. Han har jobbat med pressfrågor för ideell sektor, intresseorganisationer, samt svenska- och internationella börsbolag. Som PR-konsult inriktad på medierelationer och syftesdriven kommunikation har Dani framförallt arbetat på Spotlight PR. Innan dess arbetade Dani som ekonomijournalist. Under detta anförande delar Dani med sig om Preems press- och mediahantering under en krissituation.Dani är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 mars

14:10
Press- och mediehantering i stormens öga
  • Hur är det att uppleva en större medial kris?
  • Hur organiserar man sin verksamhet för att krishantera framgångsrikt?
  • Så äger du din egen berättelse när organisationen är under hårt tryck
  • Hur förändrade Preem sin kommunikation från händelsestyrd
    (reaktiv) till proaktiv