Dani Cohen

Registrator och arkivansvarig
Stockholms stad

Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem är ett stort och omfattande förändringsprojekt som kräver mycket av både tid och resurser. Det är lätt att vara efterklok men vad hjälper det när det man helst skulle behöva är att kunna förutspå utmaningarna som väntar. På denna föreläsning kommer du att få hjälp att bli lite mer ”förklok” genom att ta del av Stockholms stads erfarenheter. Vilka motgångar har man stött på under vägen och vad skulle man gjort annorlunda om man startade om på nytt? Hur kan du använda förändring och införande av nya system som hävstång för att förbättra och förenkla hela ärendehanteringsprocessen och hur får du med dig den övriga organisationen på tåget? Dani Cohen har arbetat inom Stockholms stad i snart tio år och de senaste åren som registrator och arkivansvarig på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.Dani är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 1

14:20
Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem – lärdomar från Stockholms stad
  • Behovs- och kravinsamling – hur kan man säkerställa att kravställningen på bästa sätt?
  • Nytt ÄH-system och all information som ska migreras – hur gör man övergången så smidig som möjlig?
  • Förändrad ärendehanteringsprocess – hur kan du använda förändringen som hävstång för en förbättrad och förenklad ärendehanteringsprocess?
  • Hur löser man ekvationen handläggarna i systemet och bibehållen kvalitet i diarieföringen? – fördelar vs utmaningar med att ha handläggarna inkopplade i diariet
  • Introduktionen av nyanställda – hur kan man förmedla nyttan av diarieföringen från start?