Dani Dawoodson Razmgah

Avdelningschef
Bolagsverket

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Vi samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande. Dani är chef för den avdelning som ansvarar för Bolagsverkets digitala tjänster och digitala förflyttning.Dani är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
17 mars

13:15
Myndighetssamverkan när det är som bäst – så förvaltar och utvecklar Bolagsverket verksamt.se för att möta morgondagens krav
  • Så har vi utvecklat en gemensam digital portal för en enklare myndighetskontakt för den som vill starta företag
  • Ett unikt samarbetsprogram mellan flera myndigheter – en gemensam ingång för att förenkla företagandet
  • Så driver Bolagsverket utvecklingen av digitaliseringen för framtidens digitala ekosystem – automatisering och innovation av digitala tjänster för att underlätta för våra kunder