Daniel Berglind

Docent i folkhälsovetenskap
Karolinska institutet

Daniel Berglind är docent i folkhälsovetenskap. Framför allt forskar Daniel på att hitta nya vägar till att få barn och unga att röra på sig mer. Daniel vet hur svenskarnas rörelsevanor ser ut, men vet också varför fysisk aktivitet är så viktig för folkhälsan. Han bedriver idag forskning vid Institutionen för Global Folkhälsa på Karolinska Institutet.Daniel är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

15:30
Folkhälsa och fysisk aktivitet hos Sveriges befolkning – utveckling, utmaningar och åtgärder som har effekt
  • Hur bör vårt arbete med att främja fysisk aktivitet och idrottande förändras för att det ska få effekt på folkhälsan?
  • Hur stärker vi folkhälsan och får svenskarna i rörelse?
  • Hur kan vi lämpligast ta oss ann utmaningen med alltmer stillasittande barn och unga?
  • Hur kan du koppla forskningen om folkhälsa till din anläggningsstrategi?