Daniel Gellerbrink

Konsult inom IT- och informationssäkerhet

Daniel har lång erfarenhet inom IT och av att bygga upp och skapa förståelse kring informationssäkerhet såsom mot cyberhot och internt orsakade incidenter både i offentliga och privata verksamheter. Daniel har en bred bakgrund från både medicinsk tillverkning, privat hälsovård och statlig myndighet. Utbildning av personal i säkerhetsfrågor är en viktig del av Daniels uppdrag.



Daniel är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

09:10
Cyberhot och incidenter – vilka är de allvarligaste och mest förekommande hoten mot informationssäkerheten i dagens säkerhetsläge?
  • Säkerhetsläget och den digitala hotbilden samt den senaste utvecklingen inom cyberhot
  • Vilka angrepp och incidenter kan din organisation drabbas av?
  • Konsekvenserna till följd av ett angrepp, exempel från verkligheten på allvarliga cyberangrepp mot företag och myndigheter
  • Aktörerna – vilka är det som angriper oss och varför?
  • Hur kan du förebygga och minska riskerna i din organisation?