Daniel Glimvert

Verksamhetsansvarige kunskapsplattform anläggningar och utemiljöer för idrott, friluftsliv och fritid
Centrum för idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning har fått regeringsuppdraget att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Under föreläsningen så berättar Daniel Glimvert om det aktuella innehållet i kunskapsplattformen med fokus på forskning kopplat till anläggningar i tidiga planeringsskeden. Hans föreläsning går igenom anläggningsläget i Sverige och Norden och vad det innebär för kommuners arbete med sin anläggningsstrategi. Daniel har en lång erfarenhet av utveckling av idrottsanläggningar. Utöver sin tjänst på Centrum för idrottsforskning så är Daniel styrelsemedlem i den nordiska divisionen av ”International Association for Sport and Leisure Facilities” (IAKS).Daniel är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

09:40
Anläggningsläget i Sverige – nuläge och framtida behov
  • Hur ser anläggningsbeståndet ut i Sverige och Norden idag?
  • Hur möter vi framtida anläggningsbehov utifrån målet att få fler aktiva på sin fritid med fokus på en jämlik idrott och folkhälsa?