Daniel Larsson

Registrator

Omvärlden och registratorsrollen förändras snabbt just nu. Numera läggs ofta ett stort och viktigt ansvar på dig som registrator att leda och driva förändringar kring processer och arbetssätt kopplade till informationsförvaltningen. Du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. För att säkerställa en effektiv och rättssäker informationshantering för hela verksamheten krävs både samverkan, hållbara rutiner och en förmåga att få med sig alla på tåget. Hur kan man lyfta sin roll och utveckla sitt ledarskap som registrator och på så och öka registraturens inflytande i organisationen? Daniel Larsson arbetar just nu som registrator på Havs- och vattenmyndigheten och har tidigare arbetet i samma roll på Lerums kommun. Han är diplomerad registrator via Göteborgsregionens kommunalförbund och har även en masterexamen inom HR och arbetspedagogik. Under denna föreläsning kommer teori och praktik att vävas samman genom praktiska exempel från yrkeslivet som förmedlas ihop med beprövade teorier inom ledarskaps- och organisationsutveckling.Daniel är med som talare på konferensen Registrator 2023
21 september

15:30
Så lyfter du din roll som registrator och ökar registraturens inflytande i organisationen
  • En föränderlig omvärld och en registratur i omvandling – hur påverkar detta kraven och förutsättningarna i yrket?
  • Kommunikation och motivation – hur skapas delaktighet och engagemang och hur kan man synliggöra registraturens värde för organisationen?
  • Organisation och ledarskap – så utvecklar du din förmåga att leda som registrator
  • Så kan du tydliggöra registratorns betydelsefulla roll och kompetens och stärka ditt inflytande i organisationen