Daniel Melin

Strateg
Skatteverket


Daniel är med som paneldeltagare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

15:25
Hur kan molntjänster användas på ett säkert sätt och enligt legala krav?
  • Är sekretessbelagd information och/eller personuppgifter hinder för kommuner, regioner och myndigheter att använda amerikanska molntjänster? Vad händer om leverantörer utanför EU väljer att stänga ner tjänster om data inte får lagras utanför EU eller om leverantörer utanför EU tvingas stänga ner sina tjänster av t.ex. handelspolitiska skäl?
  • Vilka krav ska kommuner, regioner och myndigheter ställa på leverantörer vid upphandling av molntjänster?
  • Hur kan offentliga organisationer bli bättre på att samverka när det gäller molntjänster?
  • Hur ska offentlig sektor ha rådighet över sin egen information i en orolig omvärld?