Daniel Melin

Strateg
Skatteverket

Daniel Melin arbetar med strategiska frågor runt IT-drift, datacenter och molntjänster på Skatteverket. Han har en bakgrund som upphandlare på Kammarkollegiet och som IT-konsult. Daniel var även utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst. Under anförandet berättar Daniel om resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet med ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor” och vad som har hänt sedan i november sam vilken strategi som man har valt på Skatteverket.Daniel är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

11:25
Molntjänster och nya digitala samarbetsverktyg – erfarenheter från Skatteverkets tillämpning
  • Molntjänster och tredjelandsöverföring – vilka blir effekterna på samhället när många myndigheter använder samma tjänster?
  • ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor” – vad har hänt sedan i november?
  • Hur förhåller sig Skatteverket till resultaten – hur använder vi nya digitala samarbetsverktyg?
  • Vad är nästa steg i arbetet framåt?