Daniel Nilsson

Presschef
Region Gävleborg

Daniel har tidigare jobbat i drygt 20 år som journalist på Söderhamns-Kuriren. Erfarenheterna som multijournalist, och som nyhetschef i ett par år på tidningarna i Hälsingland är värdefull kompetens att ha med in i offentlig sektor och en politiskt styrd organisation. Elin gick in i rollen som kriskommunikationsansvarig när pandemin började vintern 2020. Med erfarenhet av kriskommunikation från bland annat kärnkraftsbranschen och skogsbränderna 2018 tog hon sig an uppdraget att nå ut till så många som möjligt så snabbt som möjligt i en värld under ständig förändring.Daniel är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
1 juni

10:35
Engagerande kommunikation och konsten att nå fram till sin målgrupp i dagens medielandskap
  • Hur vi har lagt upp vår press- och mediehantering för att kommunicera på målgruppers villkor och på deras plattformar?
  • Så äger vi vår agenda och når ut med tänkt budskap till målgruppen
  • Så kommunicerar vi för engagemang och beteendeförändring hos invånarna
  • Hur drar vi nytta framöver av det enorma informationsbehovet och engagemanget som uppdagades under pandemin?