Daniel Olsson

Projektledare, Tekn. licentiat
CIT Energy Management

Daniel Olsson arbetar sedan 17 år på teknikkonsultföretaget CIT Energy Management med frågor om inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Arbetet omfattar bland annat att fastställa inomhusmiljö och energistatus genom mätningar och besiktningar, utredningar och ana¬lyser. Daniel har även medverkat som kursledare inom nämnda verksamhetsområde för olika högskolor, företag och organisationer.Daniel är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

10:10
Så säkerställa ventilation som ger god inomhusmiljö – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser
  • Vilka ventilationslösningar finns och när passar de – hur väljer du rätt åtgärder som förbättrar inomhusmiljön?
  • Hur säkerställs att ventilationen ger god inomhusmiljö?
  • Hur kan tillförlitliga mätningar göras för att säkerställa god luftkvalitet?
  • Utredningsmetoder och ventilationskontroller för framgångsrik tillsyn och klagomålshantering
  • Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur – vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus och var ligger ansvaret?