David Bergström

Processledare
Migrationsverket

David är processledare på Migrationsverkets Digitaliserings- och utvecklingsavdelning, med ansvar för utveckling och strategisk styrning av myndighetens servicekanaler.David är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

11:55
Så skapar du bättre och ändamålsenlig service och tjänster för medborgaren/sökande genom ett kundfokuserat tänk
  • Betydelsen av att utgå från användarens behov vid utveckling av tjänster och så ser vi vinsterna med att välja en behovsdriven verksamhetsutveckling
  • Så bidrar vi till större samhällsnytta och bättre kundupplevelse genom ett samskapande av tjänster utifrån våra sökandes behov
  • Framgångsrika vägval i utveckling av sökandeorienterade tjänster – insikter och metoder för att nå strategiska mål
  • Vikten av att involvera och tillsammans med mottagaren ta fram nya och förädla befintliga arbetssätt och tjänster