David Edfelt

Leg psykolog och författare
Provivus

David har lång erfarenhet av att handleda, utbilda och ge stöd till verksamheter som möter barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden. Han har arbetat som psykolog inom barnpsykiatrin, i förskola och skola och som samordnare för flera utredningsteam vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset. David är författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden och medförfattare till Lågaffektivt bemötande. Han är medskapare av Tipsbanken och en ofta anlitad och mycket uppskattad föreläsare. Sedan 2007 undervisar han på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.David är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

09:00
Lågaffektivt förhållningssätt – så förebygger du problemskapande beteenden på fritids
  • Frustration, ilska och utmanande beteenden – hur kan vi förstå varför det blir som det blir?
  • Hur kan vi förebygga och underlätta barnets vardag för att minska risken för utagerande beteende?
  • Den pedagogiska relationen – framgångsrika verktyg och förhållningssätt på lektionen, under raster och på fritids
  • Att skapa en lyhörd verksamhet – systematiskt arbetssätt för att ingjuta förändring
  • Förhållningssätt för att lyckas med den stora och viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas, blir förstådda och är viktiga
  • NPF på fritids – att skapa en funktionell miljö som bemöter behoven samt framhäver styrkor hos de barn som behöver oss mest