David Edfelt

Leg psykolog och författare
Provivus

David jobbar med handledning och utbildning till verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som möter utmaningar i sin vardag. Han har i 15 år föreläst för förskolor, skolor, fritidshem, LSSboenden, socialtjänst, trafikutbildare och andra om vad man kan göra för att underlätta vardagen i dessa verksamheter. David har arbetat som psykolog inom barnpsykiatrin, förskola/skola och som samordnare för utredningsteam på Karolinska universitetssjukhuset och undervisar på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.David är med som talare på konferensen
Dag 2

09:05
Hur du väljer strategier och förhållningssätt för att skapa en bättre skolvardag och lärande för elever med NPF – Aktuell forskning
  • Hjärnan, NPF och lärandet – aktuell forskning
  • Hur bör vi anpassa undervisningen och lärmiljöerna för att främja utveckling och välmående utifrån kunskap om hjärnan och NPF
  • Lågaffektivt förhållningssätt – hur kan vi förebygga och underlätta barnets vardag för att minska risken för utagerande beteende?
  • Självreglering och självstyrning – hur kan vi hjälpa eleven att hitta en fungerade struktur?
  • Hur kan skolan agera för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium och elevhälsoteamets roll för att skapa en positiv förändring
  • Den senaste forskningen och utvecklingen inom området

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i skolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap, men detta är inte ett lätt område. Under denna föreläsning kommer du att få en mängd konkreta och evidensbaserade verktyg för hur du genom en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att anpassa undervisningen och lärmiljöerna för att främja utveckling, lärande och välmående.

Hur kan särskolan motverka psykisk ohälsa hos elever

  • Hur kan skolan upptäcka psykisk ohälsa hos elever med funktionsnedsättningar?
  • Hur kan skolan agera för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium
  • Vilka åtgärder kan skolan sätta in för att motverka psykisk ohälsa uppstår?

Psykisk ohälsa bland barn med IF eller NPF är vanligare än hos barn med typisk utveckling. Symptom på psykisk ohälsa hos barn med funktionshinder blir ofta odiagnostiserade och påverkar elevens välmående och möjligheter att uppnå målen i skolan. Tidig upptäckt och agerande från skolans sida ger eleven möjligheter till utveckling och psykisk hälsa.