David Edfelt

Leg psykolog och författare
Provivus

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i skolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap, med detta är inte ett lätt område. Under denna föreläsning kommer du får en mängd konkreta och evidensbaserade verktyg för hur du genom en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att anpassa undervisningen och lärmiljöerna för att främja utveckling, lärande och välmående. David jobbar med handledning och utbildning till verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som möter utmaningar i sin vardag. Han har i 15 år föreläst för förskolor, skolor, fritidshem, LSS-boenden, socialtjänst och andra om hur man kan förstå och underlätta vardagen i dessa verksamheter. David har tidigare arbetat som psykolog inom barnpsykiatrin, förskola/skola och som samordnare för 15 utredningsteam på bland annat Karolinska universitetssjukhuset. Sedan 2007 undervisar han på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.David är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022

09:10
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – strategier och förhållningssätt för att skapa en bättre skolvardag för elever med NPF
  • Hjärnan, NPF och lärandet – aktuell forskning
  • Hur bör vi anpassa undervisningen och lärmiljöerna för att främja utveckling och välmående utifrån kunskap om hjärnan och NPF?
  • Hur kan skolan agera för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium och elevhälsoteamets roll för att skapa en positiv förändring?

Psykisk ohälsa i särskolan

  • Hur kan skolan upptäcka psykisk ohälsa hos elever med funktionsnedsättningar?
  • Hur kan skolan agera för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium
  • Vilka åtgärder kan skolan sätta in för att motverka psykisk ohälsa uppstår?