David Koolmeister

Arkitekt
ÅWL Arkitekter

David Koolmeister är arkitekt med erfarenhet av att utveckla samhällsfastigheter inom omsorg och utbildning. Det är en typ av arkitektur som berör oss alla i vår vardag. Därför anser han att det är extra viktigt att lägga fokus på fysiska miljön och utforma den så att den stödjer verksamheten och människorna som ska använda den.David är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

10:35
Framgångsrik bostadsplanering och kostnadseffektiva lösningar för kvalitativa och hållbara LSS-bostäder utifrån brukarens behov
  • Identifiering och kartläggning av samtida och framtida behov av LSS-bostäder – hur ser befolkningsstatistiken ut och vilka behov finns?
  • Hur blir de bostäder vi bygger nu flexibla och och hållbara över tid?
  • Så utveckla bostäder som är utformade för att matcha individernas behov och preferenser?
  • Arkitektur och utformning av en inne- och utemiljö som är trygg och som stöttar självständighet
  • Så kan du spara både tid och pengar genom effektivisering av planerings- och byggnationsprocessen