David Leidenborg

Arkivarie
Försäkringskassan

David Leidenborg är arkivarie och verksamhetsspecialist på Försäkringskassan. I sitt uppdrag är han ansvarig för sakområdet elektronisk arkivering, där man just nu genomför en förstudie med namnet framtida elektronisk arkivering. Myndigheten har sedan år 2011 ett e-arkiv, men den pågående förstudien tar höjd för vilka förutsättningar och utmaningar som det finns runt informationshanteringen och ett framtida nytt e-arkiv och vilka förmågor som då behövs.David är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

13:40
Försäkringskassans resa mot ett framtida e-arkiv – förutsättningar och utmaningar
  • Så förvaltar vi elektronisk information långsiktigt på ett säkert och tillgängligt sätt
  • Framgångsrik verksamhetsutveckling av e-arkiv – så säkerställer vi kvalitét och nytta av vår informationsförvaltning