David Leidenborg

Enhetschef
Försäkringskassan

David Leidenborg är enhetschef för Diarium, Blanketter och Mallar och Liv Nyström är arkivarie och deltar i projektet för införandet av nytt diariestöd. Både David och Liv tillhör området Verksamhetsstöd Informationsförvaltning inom Försäkringskassan. Försäkringskassan är i fasen att införa ett digitalt ärendehanteringssystem och kommer under anförandet att dela med sig av sina erfarenheter kring den förändrade yrkesrollen i framtidens serviceinriktade myndighet.David är med som talare på konferensen
Dag 1

13:40
Registrator i framtidens serviceinriktade myndighet – roll och arbetssätt
  • Så har vi utvecklat långsiktiga, hållbara och effektiva arbetssätt och rutiner inför införandet av en digital ärendeprocess
  • Så förändras registratorns och nämndsekreterarens roll och arbetssätt
  • Hur vi har gjort medarbetarna delaktiga i kartläggning och utformning av processerna för att stärka registratorns yrkesroll och öka förutsättningarna för att nå målen med registraturen
  • Så kan du tydliggöra registratorns betydelsefulla roll och kompetens i den digitala förvaltningen för framgångsrik informationshantering