Dhara Norin

Beteendevetare
Brageskolan, Sollentuna kommun

Under det senaste året har medvetenheten kring fysisk rörelse breddats och Brageskolan var en av de första skolorna i Sollentuna kommun som införde Brain Breaks och aktiva klassrum för att öka medvetenheten för fysisk rörelse hos eleverna men också för att dess påverkan på inlärningen har positiva effekter. Dhara och Johnny arbetar även med ett pulsträningsprojekt (SPARK) på Brageskolan i Rotebro och har gjort detta i ca tre år i syfte att gynna prestation i klassrummet. Under den senaste tiden har pulsträningen även utökats med att bygga upp aktiva klassrum för att öka vakenhetsgraden hos eleverna.Dhara är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

15:30
Så arbetar vi med pulsträning, brain breaks och aktiva klassrum för att öka elevernas prestation och välmående
  • Så har vi framgångsrikt infört pulshöjande övningar, brain breaks och aktiva klassrum som ger effekt
  • Hur vi påvisar de positiva effekterna av fysisk aktivitet kopplat till elevernas inlärning och utveckling
  • Hur har införandet av pulsträning, brain breaks och aktiva klassrum påverkat skolan i helhet – positiva effekter och utmaningar
  • Så kommer ni igång med hälsofrämjande metoder och rutiner på er skola – praktiska tips och exempel!