Diana Lorenz

Socionom och utbildad psykolog,
kurator på neurologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Lorenz är hälso- och sjukvårdskurator inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. En uppskattad föreläsare och handledare, Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har gett ut böckerna “Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal” samt “Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism”Diana är med som talare på konferensen Anpassad grundskola 2024
19 januari

15:20
Kommunikation och utveckling för elever i anpassade skolformer
  • När eleven har svårt att förstå och göra sig förstådd: hur kan skolan och du som lärare anpassa kommunikationen?
  • Hur bemöta och kommunicera med integrerade elever för att skapa trygghet och främja utveckling?
  • Att förstå, hantera och förebygga stressrelaterade problemskapande beteenden i skolan