Dragoljub Nešić

CIO
Freja eID Group

E-tjänstelegitimationer blir allt vanligare inom offentlig sektor i Sverige och i ett digitaliserat samhälle behöver systemen vara tillgängliga – men också säkra, robusta och redundanta. Att cybersäkerhet fått en allt viktigare och mer framträdande roll visar den senaste tidens utveckling med skrämmande tydlighet. Freja E-id har vunnit Årets säkerhetspris i Security Tech Award 2022 som delades ut i samarbete med Orange Cyberdefense. Freja E-id är ur flera perspektiv en central del i att skapa en högre robusthet i samhället genom att erbjuda ytterligare att alternativ till Bank-id. Under denna föreläsning kommer Dragoljub Nešić att förklara skillnader mellan privata e-legitimationer och e-tjänstelegitimationer och deras beröringspunkter. Han kommer även att förklara hur det nya avtalet som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tagit fram för användning av e-tjänstelegitimationer utanför den egna organisationen är tänkt att fungera och vad det betyder i praktiken. Dragoljub har över 30 års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem. Han är diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad och har dessutom en MBA från Warwick Business School.Dragoljub är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
24 oktober

11:30
Digital säkerhet och tillförlitlighet genom heltäckande e-tjänstelegitimation
  • Varför behövs e-tjänstelegitimationer?
  • Vad krävs för att en identitet ska vara tillförlitlig?
  • Vad gäller kring tillitsnivåer? Vad innebär egentligen de olika tillitsnivåerna och vilka nivåer krävs?
  • Federering – vilka är möjligheterna?
  • Avtalet med DIGG – så ökas användningsområdet för e-tjänstelegitimationer genom samordning över organisationsgränser