Ebba Almsenius

Legitimerad logoped, Utvecklings- och stödenheten
Härryda kommun

Ebba Almsenius utbildar och handleder skolornas egna resurser för att de bättre ska kunna möta elever med exempelvis autism, ADHD, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning i skolmiljön. Ebba var förra hösten expert i UR:s programserie ”Superungar” och är själv mamma till ett barn med autism och ADHD.Ebba är med som talare på konferensen
Dag 2

13:40
Hur du som pedagog kan underlätta lärande och socialt samspel för elever i kommunikativ och språklig sårbarhet i grundsärskolan – SPSM:s Tillgänglighetsmodell utifrån ett logopediskt perspektiv
  • Hur kan du tydliggöra skolmiljön språkligt och kommunikativt, så att varje elev känner sig delaktig – att skolan blir begriplig, meningsfull och hanterbar?
  • Hur kan du som pedagog aktivt arbeta med relationer och kommunikation i den sociala lärmiljön, för att möjliggöra framgång i det övriga lärandet i skolan?
  • Under föreläsningen kommer du att få konkreta tips på hur du kan tillgänglighetsanpassa olika lärmiljöer med hjälp av bildstöd och olika kommunikationsstrategier