Ebba Malmqvist

Biträdande forskare
Lunds universitet

Ebba Malmqvist, dr med vet, biträdande forskare på arbets- och miljömedicin och miljöepidemiologin på Lunds universitet är chef för forskningsgruppen miljö, samhälle och hälsa. Forskningsgruppen fokuserar på de utmaningarna i samhället där miljö och klimatförändringar direkt och indirekt påverkar vår hälsa, bland annat de ljudnivåer vi utsätts för. Målet med forskningen är att vara en del av ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla vetenskapliga riskbedömningar till miljöhälsoproblem. Under denna föreläsning får du ta del av den senaste forskningen kring vilka konsekvenserna trafikbuller har på människans hälsa och hur vi kan förhålla oss till detta.Ebba är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

13:10
Senaste forskningen kring trafikbullers påverkan på människans hälsa
  • Trafikbuller som hälsofara – senaste rönen om vilken påverkan trafikbuller har på människan och vår hälsa, långsiktitg och kortsiktigt
  • Hur kan vi förhålla oss till det vi vet idag om kopplingen mellan buller och människans hälsa redan i planeringsstadiet?
  • Vad innebär de nya riktvärdena för folkhälsan?
  • Vilka åtgärder finns och hur tillämpas de på bästa vis?