Ebba Södersten

Arkivarie och verksamhetskonsult inom e-arkiv
Ida Infront

Ebba är arkivarie med fördjupning mot ärende- och dokumenthantering, processkartläggning samt e-arkiv. Hon har även arbetat som registrator, arkivarie och konsult och har flerårig erfarenhet av att ta fram rutiner och processer för hantering av verksamhetsinformation och system inom offentlig förvaltning. Ebba intresserar sig särskilt för hur man bäst genomför arkiv- och dokumenthanteringsprojekt så att resultatet verkligen används i organisationen. Allt för att få ett effektivt flöde i hela kedjan av informationshantering, från registrering ända till arkivet.Ebba är med som talare på konferensen
Dag 1

15:45
Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och införa processbaserad klassificeringsstruktur
  • Förändrad ärendehanteringsprocess – hur skapar du en tydlig översikt av processer och arbetsmoment som ingår?
  • Så skapas vinnande samverkan mellan registrator och arkivarie för att skapa en hållbar informationshantering
  • Nytt ÄH-system och parallella system som ska migreras till ett – hur gör man övergången så smidig som möjlig?
  • Automatregistrerad ärendehantering – fördelar vs utmaningar med att ha handläggarna inkopplade i diariet
  • Introduktionen av nyanställda – så förmedlar du nyttan av diarieföringen från start
  • Så skapar du delaktighet och engagemang genom nya sätt att kommunicera registraturens budskap i organisationen