Ebbe Tjäder

Affärsutvecklare
Stena Fastigheter

Ebbe är affärsutvecklare på Stena Fastigheter i Stockholm och jobbar i tidiga skeden av stadsutveckling i Storstockholm och Uppsala. Sarah är ansvarig för Stena Fastigheters sociala hållbarhetsarbete i Stockholm och Uppsala och har det strategiska ansvaret för de sociala hållbarhetsfrågorna av stadsutvecklingsarbetet.Ebbe är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

15:20
Socialt hållbar fastighetsutveckling – så driver vi stadsutveckling som bidrar till ett mer hållbart samhälle
  • Så samverkar vi med kommuner för att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum
  • Så driver vi en socialt hållbar stadsutveckling som bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen som ger goda livsvillkor till alla
  • Ta del av konkreta projekt som bidragit till att öka den sociala hållbarheten