Elin Lidén

Yrkesinformatör
Försvarsmakten

Elin arbetar på det förbandet som heter HR Centrum, som ligger i Stockholm och har arbetat i Försvarsmakten sedan hösten 2020. Elin jobbar i en funktion som heter ”Försvarsmakten jobb och utbildning”. De besvarar frågor från allmänheten om jobb och utbildning i Försvarsmakten, men också frågor i allmänhet om Försvarsmakten, då de även modererar de centrala sociala kanalerna. Förutom detta arbetar Elin också med kommunikation, främst med Försvarsmaktens sociala medier, som hon gör tillsammans med ett annat team. Under våren 2022 hade Försvarsmakten jobb och utbildning ett stort ansvar att bemöta den enorma oro som uppstod hos den svenska befolkningen, då många kontaktade dem via sociala medier, mal och telefon.Elin är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
21 mars

14:15
Så optimerade vi vårt medborgarcenter och säkerställde ökad tillgång till service och information i en tid av oro
  • Vikten av service och bemötande i en orolig tid i kontakten med Försvarsmakten
  • Hur bibehåller vi en bra medborgarupplevelse i alla lägen trots den ökade anstormningen av ärenden?
  • Hur har vi format vårt medborgarcenter för att bli ännu mer effektiva och tillgängliga för våra medborgare?
  • Så säkerställer vi att vi når ut med rätt information på ett så effektivt sätt som möjligt
  • Så driver du medborgarutvecklingen framåt och bidrar till verklig samhällsnytta