Elin Sezayesh

Rektor Hyllievångsskolan
Malmö stad

Vi bygger skolor och förskolor som aldrig förr i Sverige och debatten kring vad som är framtidens lärmiljöer är stor. Detta bland annat på grund av att nya skol- och förskollokaler sällan utvärderas. Men vad tycker verksamheter som faktiskt jobbar och undervisar i moderna och nybyggda lärmiljöer? Hur upplever eleverna miljön? Under anförandet berättar Elin och Madeleine om lärare och elevers erfarenheter av nya Hyllievångsskolan i Malmö stad. En ny klimatsmart och framtidsinriktad skola som är levande 24/7 och som ska bidra till ökad trygghet i området. Hyllievångsskolan är en F-6 skola som ingvides hösten 2017. Skolbyggnationen fick utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadspris 2018”.Elin är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

10:00
Att utifrån barns och elevers behov leda utveckling och bygga framtidens skola
  • Hur får du till helheten i projektet och får skolans fysiska miljö att fungera ihop med skolans kultur och pedagogiska verksamhet?
  • Att utifrån skolans verksamhetsidé utveckla framtidens fysiska, sociala och pedagogiska miljöer innan, under och efter en skolbyggnation
  • Om resan från idé till fungerande verksamhet i nya skollokaler – så fungerar framtidens lärmiljöer i praktiken