Elina Lyckeborg

Informationssäkerhetsspecialist
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Elina arbetar som informationssäkerhetsspecialist vid enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB. Hon ansvarar bland annat för förvaltning och utveckling av MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.Elina är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
3 februari

15:20
NIS – att säkra samhällsviktiga tjänster
  • Hur kan föreskrifter och metodstöd omsättas praktiskt i den löpande verksamheten?
  • Arbeta med riskhantering och förebygga incidenter
  • Incidentrapporteringen – vad spelar den för roll?