Elinor Kennerö Tonner

Rektor, Källbrinksskolan
Huddinge kommun

Under denna föreläsning kommer Elinor att berätta om en väg mot en NPF-säkrad skola. En skola för alla där lärande, miljö, teknik och anpassningar går hand i hand. Följ med på en spännande resa!Elinor med som moderator och talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

15:45
Vägen mot en NPF-säkrad skola där lärande, miljö, teknik och anpassningar går hand i hand
  • Hur kan vi anpassa lärmiljön och undervisningen för elever med NPF – strategier som främjar såväl mående som lärande
  • Så hanterar och bemöter du elever med NPF för att förhindra att eleven upplever känslor av utanförskap och uppgivenhet?