Elinor Kennerö Tonner

Rektor Källbrinksskolan
Huddinge kommun

Elinor Kennerö Tonner är skolledare i Huddinge kommun och har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och förhållningssätt, för att skapa en skola som är tillgänglig och likvärdig för alla elever. Hon föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och om hur man kan skapa en skola där man planerar för elever i behov av det lilla extra först – och hur det bidrar till trygghet och tillgänglighet för alla elever, oavsett förutsättningar. Elinor fick utmärkelsen ”Årets chef ” av Huddinge kommun år 2018.Elinor är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa

15:00
Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – förebyggande och främjande arbete som gett resultat
  • Hur kan du förebygga och upptäcka vilka elever som riskerar att hamna i problematisk skolfrånvaro?
  • Så sätter du upp en organisation och en skolgemensam plan för att främja skolnärvaro
  • Hur får du tillbaka elever till skolan och får dem att känna att det är meningsfullt att närvara?
  • Hur arbeta på ett smart och bra sätt med kontakt och samverkan med föräldrarna?
  • Så samarbetar du med socialtjänst och BUP för att nå effekt i insatserna och i stödet till elev och vårdnadshavare