Elinor Kennerö Tonner

Områdeschef/Skolchef
Huddinge kommun

Elinor Kennerö Tonner är verksam som skolchef i Huddinge kommun. Under tio år var Elinor skolledare på Källbrinksskolan i Huddinge, där hon genomförde ett omfattande utvecklingsarbete kring tillgänglighet, med fokus på att elever ska ges möjlighet att lyckas så långt som möjligt oavsett förutsättningar. Det arbetet går under namnet NPF-säkring och Källbrinkskonceptet. Elinor brinner för elevhälsa, tillgänglighet och elevers rätt till ett likvärdigt lärande.Elinor med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

11:35–12:25
Framgångsrik organisationsstruktur, samverkan och ansvarsfördelning för en främjande och förebyggande elevhälsa på skolan – Källbrinkskonceptet – exempel från verkligheten
  • Skolsköterskans viktiga funktion i elevhälsoteamet och elevhälsans medicinska insats – roll, ansvar och begränsningar
  • Elevhälsans organisation – hur skapar man en organisation som främjar ett hälsofrämjande arbetssätt på skolan, där elevhälsa är allas ansvar?
  • Hur kan vi utveckla det tvärprofessionella samarbetet mellan samlad elevhälsa och den pedagogiska verksamheten, för att ta tillvara på allas kompetenser och komplettera varandras roller?