Elisabeth Argus

Digital stateg
BonaCordi

Elisabeth Argus är vd för konsultföretaget BonaCordi AB och projektledare för Smart planering för byggande, DigSam och Info Spread, tre projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Elisabeth har haft ledande roller inom samhällsbyggnadssektorn i trettio år, bland annat som stadsingenjör i Stockholms stad, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun och mät- och kartchef i Botkyrka kommun. Hon har också varit ordförande i både Geoforum Sverige och Kartografiska sällskapet. Sedan 2016 projektleder hon strategiska innovationsprojektet med inriktning för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskede. Under sitt pass kommer Elisabeth presentera lärdomar och insikter från projekten och från hennes kommunala erfarenhet. Vi vet vad som ska göras och varför. Nu är det hög tid att jobba med hur!Elisabeth är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess
Dag 2

13:25
Hur kan vi nå ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen?
  • Så skapar vi obruten informationskedja för smidigare samverkan mellan aktörer inom planprocessen
  • Hur införa metoder och arbetssätt där relevant information kan utnyttjas, förvaltas, förädlas och vidareförmedlas så process och projekt kan dra nytta av tidigare erfarenheter?