Elisabeth Argus

Egenföretagare, digital strateg och utbildare
BonaCordi AB

Elisabeth Argus är vd för konsultföretaget BonaCordi AB. Elisabeth har haft ledande roller inom samhällsbyggnadssektorn i trettio år, bland annat som stadsingenjör i Stockholms stad, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun och mät- och kartchef i Botkyrka kommun. Hon har varit projektledare för flera innovationsprojekt inom Smart Built Environment. Nu senast kommer hon från ett uppdrag som exploaterings- och planchef i Salems kommun. Hon har också varit ordförande i både Geoforum Sverige och Kartografiska sällskapet.Elisabeth är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

16:20
Hur du driver förändringsprocesser för bästa verksamhetsnytta utifrån övergripande mål om en obruten och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess?
  • Hur får du till förändring i praktiken?
  • Praktisk tillämpning för att ta aktiva steg för en digital samhällsbyggnadsprocess
  • Digitalisering med fokus på de tidiga planeringsskedena i samhällsbyggnadsprocessen
  • Lärdomar och erfarenheter från deltagande i förändrings- och innovationsarbete