Elisabeth Kántor

Socialchef
Enköpings kommun

Elisabeth är socionom och har jobbat inom politiskt styrd organisation i över 30 år och har arbetat som chef inom alla socialtjänstens ansvarsområden i 20 år. Sedan 2013 arbetar Elisabeth som socialchef i Enköpings kommun. Tillsammans med duktiga medarbetare och kollegor bedriver hon många spännande utvecklingsarbeten, alla med målsättningen att kunna möta invånarnas behov med tillgängliga resurser. Det är ett arbete som Elisabeth tycker är utmanande, stimulerande och som har otroliga möjligheter.Elisabeth är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

13:45
Arbetsprocesser och metoder för en effektiv ärendehantering och socialtjänst
  • Roller och ansvar för en effektiv och väl fungerande socialtjänst
  • Så har vi organiserat verksamheten kring exempelvis bistånd för att förhindra utdragna ärenden
  • Så har vi effektiviserat vårt arbetssätt för att slippa långa beslutsprocesser och handläggningar