Elisabeth Kjellin

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner

Elisabeth arbetar som projektledare på SKRs Kompetenscentrum välfärdsteknik som stöttar landets kommuner i införande av välfärdsteknik. Elisabeth har en bakgrund som leg sjukgymnast med många års erfarenhet från kommunal äldreomsorg. Madelene Alfinsson arbetar som verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik på Vård- och äldreförvaltningen i Borås stad. Borås Stad är en av tio modellkommuner för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen som SKR utsett. De har under många år breddinfört ett stort antal olika välfärdstekniksprodukter så som digitala trygghetslarm (inkl. fallarm, epilepsilarm och dörrlarm), nyckelfria lås, nyckelfria läkemedelsskåp och trygghetskameror. De senaste åren har digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser och digital dokumentation införts. Borås Stad har också utsetts till Digidel Senior, för att staden jobbar på ett bra sätt med att sprida digital kunskap till seniorer. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av deras samlade erfarenheter av att lyckas med digitalisering i äldreomsorgen.Elisabeth är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

11:10
Välfärdsteknik för ökad trygghet, effektivitet och kvalitet i äldreomsorgen – hur når vi dit?
  • Att förbereda, planera, upphandla och implementera välfärdsteknik i äldreomsorgen – vad är viktigt att tänka på i de olika faserna?
  • Förändringsledning – vad är viktigt för att lyckas införa nya digitala arbetssätt?
  • Nyttoanalys – hur skapas ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller att realisera nyttor av välfärdstekniska lösningar?
  • Hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter med digital teknik i fokus – så använder Borås stad digitaliseringens möjligheter för mer självständiga seniorer
  • Konkreta exempel på hur välfärdsteknik bidragit till ökad trygghet och självständighet i Borås stad