Elisabeth Sandell

Ansvarig intern kommunikation
Uppsala kommun

Elisabeth ansvarar för att utveckla den intern kommunikationen i kommunkoncernen. Hon har lång erfarenhet från olika branscher, där hon drivit utvecklingen av den interna kommunikationen för att skapa arbetsglädje. Hon menar att den interna kommunikationen är ”oljan i maskineriet”. Just nu stöttar både Marie-Louise och Elisabeth chefer i att leda och kommunicera i hybrida arbetslivet – morgondagens arbetsliv.Elisabeth är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

15:20
Internkommunikation i det nya hybrida arbetslivet – strategi, utmaningar och verktyg
  • Hybrida arbetssätt och möten – hur får man det att fungera på riktigt och hur kommuniceras skiftet till medarbetarna?
  • Organisationskultur på hybridkontoret – vilka är utmaningarna och hur bibehåller vi företagskulturen? ’
  • Ledarskapet och dess kommunikativa utmaning när arbete inte längre är en plats utan något man gör
  • Nya möjligheter i spåren av pandemin – så skapas digitala arbetssätt för förbättrat samarbete och medarbetarkommunikation vid distansarbete