Ellen Claesdotter Pettersson

Leg. Psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi

Ellen Claesdotter Pettersson är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Ellen har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog inom skola och förskola samt som verksamhetschef för tvärprofessionella elevhälsa. Sedan 2019 arbetar Ellen som organisationspsykolog med inriktning mot samverkan runt barn och unga.Ellen är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

10:30
Så skapas framgångsrik samverkan mellan olika instanser för att förebygga och hantera psykisk ohälsa
  • Hur kan man utveckla god samverkan mellan skola, föräldrar, BUP och socialtjänst för att främja barn och ungas psykiska hälsa?
  • Roll- och ansvarsfördelning – hur skapar vi bra lösningar i praktiken?