Ellenore Ålin

Lågstadielärare, Gröna Dalenskolan
Håbo kommun

Ellenore Ålin och Maria Fjäll är legitimerade grundskollärare för år F-3. De arbetar parallellt i en årskurs 2 på Gröna Dalenskolan i Håbo kommun. Under denna föreläsning får du ta del av deras arbetsmetoder, hur eleverna får arbeta med flera sinnen och hur de använder IT som ett stöd i undervisningen för att öka förutsättningarna att nå alla elever.Ellenore är med som talare på konferensen NPF I SKOLAN
Dag 2

15:05
Strategier och arbetssätt för att öka förutsättningarna att nå alla elever och skapa en utvecklande lärmiljö
  • Så skapar vi förutsättningar för elevernas lärande – förhållningssätt, organisationsstruktur, reflektion – hur går vi vidare?
  • Så skapar vi en flexibel lärmiljö med stationsarbete som arbetssätt där flera sinnen kommer till uttryck
  • Konkreta och handfasta exempel (f-3) på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i lärandet