Emelie Heinlo

Change and learning manager
Codesign

Codesign arbetar tillsammans med verksamheten hela vägen från behovsanalys och förstudie till att rita och inreda en ny fysisk miljö, en ny skola. Emelie och Linda kommer, utifrån gemensamma projekt, att berätta om utveckling av lärmiljöer som möter elever och pedagogers behov. Du får bland annat höra om Brogårdaskolan i Bjuv samt om en ny flexibel skolmöbelserie som Codesign har utveklat i samarbete med partners.Emelie är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

14:20
Hur blir det när organisation, hus och inredning samspelar i utformningen av en skola?
  • När verksamhetens behov styr hela processen kan vi bygga goda lärmiljöer – exempel nybyggda Brogårdaskolan i Bjuv
  • Hur ta hänsyn till alla elevers behov och bygga bort eventuella hinder redan från början?
  • Skolmöbler som kan varieras efter behov, sammanhang och över tid – är det möjligt?