Emilie Stroh

Forskare
Lunds universitet

Emilie Stroh är forskare vid den avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och sitter även med i styrelsen för Centre for Healthy Indoor Environment (CHIE) vid Lunds tekniska högskola (LTH). Emilie har under många år även jobbat kliniskt för Södra Sjukvårdsregionen med utredningar av byggnadsrelaterade hälsobesvär och exponeringar. Hur kommer det sig att det ibland bara är enstaka individer som drabbas av hälsobesvär relaterat till inomhusmiljön och varför kan symtomen skilja sig åt? Föredraget kommer att fokusera på byggnadsrelaterad ohälsa, dess symtom och möjliga orsaker samt vilka åtgärder som kan, och måste, vidtas för att åtgärda och förebygga att dessa problem.Emelie är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022
30 november

13:00
Byggnadsrelaterad ohälsa – aktuell medicinsk forskning om ohälsa relaterad till inomhusmiljö
  • Vilka besvär kan man få av en dålig inomhusmiljö och vilka besvär är vanligast hos de drabbade?
  • Vilka åtgärder kan vi gemensamt vidta för att komma tillrätta med inomhusmiljön och lindra symptomen?
  • Hur kan vi förebygga upplevda brister kopplat till innemiljön och förbättra inneklimatet?
  • Vad säger den senaste forskningen om ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan vi på bästa sätt komma till rätta med problemen?