Emma Einarsson

Dokumentcontroller
Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag i Göteborgs stad som driver stadsutveckling. Efter en granskning av bolagets ordning och reda kom en erinran från stadsrevisionen. Den nytillträdda VD:n fick en kalldusch med hot om tvångsförvaltning om det inte snarast gick att få ordning på bolaget. Detta blev startskottet för ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete där stadsrevisionens rapport blev arbetsbeskrivning. Största prioritet var att få ordning och reda på dokumenthanteringen för att säkerställa en rättssäker hantering av allmänna handlingar. Förändringsarbetet blev tufft och omfattande men har givit stor utdelning då Älvstranden Utveckling var en av tre nominerade finalister till utmärkelsen Årets arkiv 2019, som delas ut av fackförbundet DIK. Emma Einarsson är dokumentcontroller och arkivarie på Älvstranden Utveckling och har drygt 15 års erfarenhet av kommunal sektor som kommunarkivarie, projektledare och samordnare inom informationshantering. Under denna föreläsning får du ta del av hur det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling gått från sämst till bäst i klassen när det gäller dokumenthantering.Emma är med som talare på konferensen
Dag 1

11:00
Från granskat och ifrågasatt till transparent och öppet med snabba processer för utlämning av allmänna handlingar
  • Erinran från stadsrevisionen och hot om tvångsförvaltning – så blev katastrofläget ett startskott för förändringsarbetet
  • Från 21 registrerade handlingar per år till över 1000 – så har vi arbetat för att skapa en mer kontrollerad diarieföring
  • Så har vi skapat snabba och rättssäkra processer för utlämnande av allmänna handlingar
  • Så jobbar vi med styrdokument och styrande principer för att säkerställa att det blir lätt att göra rätt
  • Ordning och reda 2.0 – hur ser våra vägval ut nu och hur resonerar vi inför framtiden?