Emma Fagerstrand

Processledare, utbildare och grundare
Barnrättskonsulterna

Emma Fagerstrand är grundare av barnrättskonsulterna och har under de senaste 6 åren arbetat med implementering av barnkonventionen framför allt i offentlig förvaltning. Emma har tidigare arbetat som chef med ansvar för demokratiutveckling och barnrätt i en kommun och har därför god kunskap om beslutsprocesser och utredningsarbete. Emma har stor erfarenhet av att genomföra verksamhetsanpassade workshops, alltid med fokus på att göra barnkonventionen konkret. Emma har skrivit boken “Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete”. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.Emma är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 2

09:10
Barnkonventionen blir lag – så påverkas du som arbetar inom socialtjänsten
  • Om barnkonventionen – vad bör vi känna till och kan lagen stärka barnens rättigheter juridiskt?
  • Att arbeta barnrättsbaserat – vad innebär det?
  • Vad är skillnaden mellan barnets behov och barnets bästa – vad innebär det att pröva barnets bästa enligt artikel 3?
  • Vilka krav ställer ett barnrättsbaserat arbete på ledning och styrning?