Emma Fagerstrand

Processledare, utbildare och grundare
Barnrättskonsulterna

Under föreläsningen berättar Emma om barnkonventionen och de krav som kan ställas på organisationen och beslutsprocesserna. Utgångspunkten för föreläsningen är bland annat den statliga barnrättighetsutredningen från 2016, samt rekommendationer från FN:s barnrättskommitté. Framför allt fokuserar Emma på hur ett strategiskt arbete, handläggning av ärenden och beslut kan komma att påverkas av den nya lagen.

Emma är grundare av barnrättskonsulterna och har under de senaste 6 åren arbetat med implementering av barnkonventionen framför allt i offentlig förvaltning. Emma har tidigare arbetat som chef med ansvar för demokratiutveckling och barnrätt i en kommun och har därför god kunskap om beslutsprocesser och utredningsarbete. Emma har skrivit boken ”Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete”. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.Emma är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 1

16:40
Barnkonventionen blir lag – så påverkas det nämndadministrativa arbetet
  • Om barnkonventionen – vad behöver du känna till?
  • Barnkonventionen blir lag – vilka är utmaningarna för dig inom offentlig verksamhet?
  • Att synliggöra barnkonventionen i ärendehantering och beslut – detta behöver du göra
  • Barnkonsekvensanalyser eller checklistor – utmaningar och möjligheter