Emma Jonsteg

Grundare och VD
Utopia arkitekter

Emma Jonsteg är grundare och VD för Utopia Arkitekter som hon 2008 startade tillsammans med kollegan Mattias Litström. Hon är en av de starkare rösterna i den svenska samhällsbyggnadsdebatten och flitigt anlitad som föreläsare, moderator, jurymedlem och programledare.Emma är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

15:15
Att samskapa – hur bygger vi tillsammans långsiktigt socialt hållbara livsmiljöer och samhällen?
  • Vikten av att ändra vårt synsätt och omfamna möjligheten att samskapa med medborgare för utvecklandet av framtidens hållbara livsmiljöer
  • Hur kan vi få mer fokus på att utveckla fler framgångsrika arbetssätt och samarbetsmetoder? – innovation handlar inte bara om teknik
  • Att mäta och utvärdera projektets effekter i syfte att återföra kunskap och skapa ett tydligare fokus på resultat gällande strategier och projektbriefer