Emma Kaumheimer

Kanslichef,Kanslienheten / kommunledningskontoret
Sigtuna kommun

Valet 2018 kommer allt närmare och spänningen ligger i luften tillsammans med en mängd extra arbetsuppgifter för dig som nämndsekreterare. Det är mycket som kommer med en ny mandatperiod och en eventuell ny nämndsammansättning. Emma har arbetat som nämndsekreterare sedan 2005, kommunsekreterare och teamansvarig kommunsekreterare sedan 2011 och numera som kanslichef. Hon har lång erfarenhet av att utbilda förtroendevalda vid ny mandatperiod och kommer under denna föreläsning att dela med sig av sina erfarenheter kring hur du som nämndsekreterare får övergången till en ny mandatperiod att löpa på så smidigt som möjligt, med allt från det praktiska till introduktionen av nya förtroendevalda.Emma är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 2

11:05
Valet 2018 – så hanterar du utmaningar som följer med en ny mandatperiod
  • Erfarenheter och arbetssätt – vad är viktigt i planeringen inför em ny mandatperiod?
  • Hur får man allt att löpa på så smidigt som möjligt med byte av ledamöter, organ, mandatfördelning mm?
  • Utbildning och introduktion – hur introducerar du nya förtroendevalda på bästa sätt?
  • Nya människor att kommunicera med – om att hitta rollerna och sätta tongången mellan politiken och förvaltningen