Emma Kjernald

Samhällsbyggnadschef
Kungsbacka kommun

Flertalet kommuner vittnar om att nyckeln till framgång vid implementering av en sammanhållen och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ligger i att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med att utveckla både det organisatoriska, tekniken och digitala verktyg som används och framförallt människorna som ska förverkliga omvandlingen. Trots det blir fokus ofta lösryckta digitaliseringsprojekt av befintliga arbetssätt och som är inte är kopplat till en helhetssyn. Emma Kjernald är samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun och leder digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnad. Hon har en lång erfarenhet inom samhällsbyggnad och har även arbetat i många år som GIS-konsult och Mät- och kartchef. Kungsbacka kommun befinner sig i ett intensivt förändringsarbete mot ökad digitalisering och effektivisering inom samhällsbyggnad med bland annat utveckling färdigutvecklad digitalisering av översiktsplaner, pågående utveckling av digitalisering av detaljplaner, förnyad geodatastrategi samt implementering av ett nytt systemstöd för informationshantering. Under föreläsningen delar Emma med sig av kommunens erfarenheter av att leda digital transformation och att organisera den kompetens och insatser som tar projektet i mål.Emma är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
20 oktober

16:35
Att effektivt leda förändring mot en sammanhållen och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
  • Att gå från analogt till digitalt – är det egentligen frågan?
  • Så kan krav om digitalisering bli ett strategiskt verktyg för kommunen att nå sitt mål om en effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess
  • Hur du identifierar och utvecklar de aktiviteter som gör samhällsbyggnad framgångsrik imorgon och som digitaliseringen på bästa sätt ska stödja
  • Så planerar och genomför du ett omfattande förändringsarbete i organisationen där gamla beteendemönster byts ut mot nya effektiva arbetssätt
  • Hur du förankrar organisationsförändringen hos kommunledningen och får politikerna att agera förebilder i en förändring de själva är en del av
  • Så skapar du motivation och engagemang hos medarbetarna genom att aktivt involvera och skapa delaktighet i hela organisationen
  • Bygg, Miljö-hälsa, Plan, GIS – om vi ska få full effekt av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – vilka nya roller och ansvarsområden krävs?
  • Informationshanteringen en nyckelfaktor – vinsterna med vårt nyligen implementerade systemstöd
  • Våra erfarenheter av digitalisering av översiktsplaner – framgångar och motgångar