Emma Månson

Kommunikationschef
Sweco Sverige

Emma Månson är kommunikationschef för Swecos svenska affärsområde, med bred och lång erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer. Intern kommunikation, kultur och medarbetarengagemang har en särskild betydelse i en konsultverksamhet som Swecos, där ansvaret för kunder, affärer och lönsamhet dessutom är mycket tydligt decentraliserat.Emma är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

15:20
Så kan kommunikation bidra till ökat medarbetarskap och medarbetarengagemang
  • Så stärker vi det kommunikativa ansvaret hos både chefer och medarbetare för ökat medarbetarskap
  • Hur kan du genom kommunikation öka engagemanget hos medarbetarna för verksamhetens affärsplan och mål
  • Så skapar vi utrymme för feedback och dialog inom verksamheten och säkerställer en utvecklande kultur, delaktighet och motivation hos medarbetarna
  • Kommunikationens betydelse i nya livet – så skapar vi engagemang vid distansarbete genom intern kommunikation