Emma Månson

Kommunikationschef
Sweco Sverige

Emma Månson är kommunikationschef för Swecos svenska affärsområde, med bred och lång erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer. Internkommunikation, kultur och medarbetarengagemang har en särskild betydelse i en konsultverksamhet som Swecos, där ansvaret för kunder, affärer och lönsamhet dessutom är mycket tydligt decentraliserat.Emma är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

10:35
Internkommunikation för medarbetarengagemang och framgång i en decentraliserad verksamhet
  • Medarbetarkommunikation som strategisk framgångsfaktor – så skapar vi rätta förutsättningarna för medarbetarengagemang
  • Intern kommunikation som engagerar och involverar medarbetarna kring verksamhetens affärsplan och mål
  • Hur arbeta strukturerat med intern kommunikation där alla kan vara delaktiga