Emma Månson

Kommunikationschef
Sweco Sverige

Emma Månson är kommunikationschef för Swecos svenska affärsområde, med bred och lång erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer. Intern kommunikation, kultur och medarbetarengagemang har en särskild betydelse i en konsultverksamhet som Swecos, där ansvaret för kunder, affärer och lönsamhet dessutom är mycket tydligt decentraliserat.Emma är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

15:20
Så kan kommunikation bidra till ökat medarbetarskap och medarbetarengagemang
  • Kulturens betydelse för engagemanget
  • Hur vi genom kommunikation kan öka engagemanget hos medarbetarna för verksamhetens affärsplan och mål
  • Att arbeta med medarbetarna som ambassadörer för verksamheten