Emma Nolinder

Gruppchef Hållbara transporter
WSP

Emma är transportanalytiker och gruppchef för Hållbara transporter på WSP. Hon arbetar främst med strategier och frågor kopplade till tillgänglighet, färdmedelsval och transporteffektivitet. Emma har god insikt i vilka faktorer som påverkar resbeteende och färdmedelsval då hon jobbar mycket med målstyrd planering och prognoser för framtidens mobilitet.Emma är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

11:10
Mobilitetstjänster och utformning för en tillgänglig, hållbar och säker stadsmiljö
  • Betydelsen av tillgänglighet till olika funktioner i staden och hur skapas ett åtkomligt varierande transportsystem?
  • Nya mobilitetslösningar och hållbara transportmedel – vilka alternativa färdmedel till bil fungerar bäst och hur kan man samordna kollektivtrafik, bilpooler, elcykel-pooler och elscootrar?
  • Bilpooler – hur planera för att minska biltrafik och på så sätt även parkeringsytor i stadens kärna?