Emma Ödeen

Verksamhetsutvecklare
Östersunds kommun

Östersunds kommun har uppmärksammats för sitt målmedvetna arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Emma och Torbjörn berättar om digitaliseringsarbetet inom plan- och bygg samt geodata och kartområdet.Emma är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
24 mars

13:20
Så skapar du ökad nytta och värde för invånarna genom innovation och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
  • Att utforma en digital strategi utifrån ett tydligt fokus på användarnytta och kvalitet
  • Så skapar du en färdplan för digitalisering baserat på insikter om användarnas behov
  • Så utvecklar du geodataförsörjningen för att förbättra beslutsunderlag och samverkan