Emma Pihl

Planarkitekt
Nyréns arkitektkontor

Karin Book och Emma Pihl berättar om forskningsprojektet ”Equalizer” som syftar till att genom en unik metod och samverkan mellan forskare, arkitekter, fritidsförvaltning och brukare utveckla existerande aktivitetsplatser till att bli mer jämställda och inkluderande. Utvecklingsarbetet sker i Malmö stad där man tar fram prototyper av aktivitetsplatserna som sedan byggs och testas på riktigt.Emma är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

16:10
Jämställda och inkluderande aktivitetsytor – forskning och praktik
  • Många aktivitetsplatser används av betydligt fler killar än tjejer – varför är det så och vad kan vi göra för att ändra på det?
  • Hur kan befintliga platser för aktiviteter omformas för att bli mer välanvända och framförallt användas av fler målgrupper?
  • Metoder för att involvera brukare i analys och utveckling av platserna
  • Praktiska exempel på hur vi utvecklar prototyper i Malmö för att testa idéerna på riktigt